Tổng quan

Học viện Kỹ thuật Mật mã là trường đại học công lập trực thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, được thành lập ngày 17 tháng 2 năm 1995 có chức năng đào tạo cán bộ có trình độ đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học kỹ thuật mật mã của ngành Cơ yếu Việt Nam. Học viện cũng được chính phủ Việt Nam lựa chọn là một trong tám cơ sở trọng điểm đào tạo nhân lực an toàn thông tin Việt Nam theo Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020

Giải pháp

Với ý tưởng là một biểu tượng mang tính truyền thống, tiếp thu, thân thiện, đơn giản và linh hoạt, hình ảnh và màu sắc ấn tượng, dễ nhớ.

Logo Học viện Kỹ thuật Mật mã tạo nên bởi sự kết hợp của chữ và biểu tượng, tạo khoảng cách và tỉ lệ thích hợp, đan xen vào nhau theo một logic nhất định tạo thành bố cục chặt chẽ, thống nhất và vững mạnh.

hv ktmm1 hv ktmm3 hv ktmm4 hv ktmm5 hv ktmm10 hv ktmm11

Thiết kế logo Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba

Thiết kế logo Viện nghiên cứu PT Lãnh đạo chiến lược

Thiết kế logo công ty cổ phần Nanotech Việt Nam

 

  • Bắt đầu dự án của bạn ngay bây giờ

    Hơn 9000+ doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng iLogo Branding

  • © Copyright 2021 ILOGO BRANDING ®