Báo giá

Lựa chọn ngay 03 gói dịch vụ Thiết kế logo chuyên nghiệp của iLogo

iBASIC

iMEDIUM

iPRO

Xác lập mục tiêu
- Phân tích thông tin dự án
- Định vị thương hiệu
- Lập bản định hướng sáng tạo
Đội ngũ chuyên gia thực hiện dự án bao gồm :
Họa sĩ 2 4 4
Trưởng nhóm thiết kế 1 1 1
Giám đốc sáng tạo 1
Quản lý dự án 1 1 1
Số lượng mẫu thiết kế trong mỗi lần gửi
Không giới hạn chỉnh sửa, phân tích ý nghĩa sơ bộ logo trong lần gửi mẫu đầu tiên 4 6 8
Quy chuẩn logo
Ý nghĩa biểu tượng thương hiệu
Quy chuẩn của biểu tượng chính
Kích thước tối thiểu và khoảng cách an toàn câu khẩu hiệu và hình ảnh đồ họa
Bảng màu sắc đặc trưng
Bảng màu phụ trợ
Kiểu chữ đặc trưng
Kiểu chữ phụ trợ
Hình ảnh đồ họa đặc trưng
Quy định biểu tượng được phép sử dụng và không được phép sử dụng
Phối cảnh 3D các phương án
Cẩm nang sử dụng logo (bản cứng)
Đăng ký gói iBasic Đăng ký gói iMeduim Đăng ký gói iPro

© Copyright 2021 ILOGO BRANDING ®