Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Logo

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại iLogo

Xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu

Tạo cơ chế bảo vệ nhãn hiệu

Phát triển thương hiệu uy tín, bền vững

Tham gia kinh doanh thương mại điện tử

Lợi ích về kinh tế

Quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại iLogo

Các bước đăng ký bảo hộ thương hiệu sẽ được iLogo hướng dẫn chi tiết để khách hàng tham khảo. Về cơ bản, sau khi đơn đăng ký đã được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ, đơn đăng ký sẽ trải qua các bước như sau:

Bước 1: Xác định nhãn hiệu dùng để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và nhóm sản phẩm, dịch vụ sẽ đăng ký độc quyền khai báo trong đơn đăng ký nhãn hiệu

Bước 2: Tra cứu khả năng đăng ký bảo hộ thương hiệu

Chủ sở hữu sẽ tiến hành tra cứu thương hiệu trước khi nộp đơn đăng ký để xem thương hiệu có trùng hoặc tương tự với bên khác đã đăng ký trước đó hay chưa?

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký bảo hộ thương hiệu

Sau khi kết quả tra cứu cho thấy thương hiệu có khả năng đăng ký, chủ sở hữu cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký thương hiệu để nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký

Bước 4: Nộp đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu

Sau khi kết quả tra cứu nhãn hiệu cho thấy có khả năng đăng ký, chủ sở hữu sẽ tiến hành nộp đơn đăng ký

  • Bắt đầu dự án của bạn ngay bây giờ

    Hơn 9000+ doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng iLogo Branding

  • © Copyright 2021 ILOGO BRANDING ®