Tổng quan:

Công ty Cổ phần CKT Capital ra đời với sứ mệnh “Góp phần tạo ra giá trị thịnh vượng”, tầm nhìn “Trở thành tổ chức đầu tư uy tín và tin cậy”, hệ giá trị cốt lõi “ Chuyên nghiệp – Chủ động – Học hỏi” và ba lĩnh vực hoạt động chính là: Đầu tư ươm tạo doanh nghiệp; Đầu tư trên thị trường vốn (đầu tư chủ động); Tư vấn đầu tư và tư vấn quản lý.

Con người là nguồn lực quan trọng nhất để phát triển bền vững. Nguồn lực con người là quý giá nhất, sẽ được cktcapital nâng niu thông qua những chính sách, hành động thực tế của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động như: Môi trường làm việc sang trọng và hiện đại. Công ty thường xuyên đầu tư cho hoạt động đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng và năng lực; Coi trọng chính sách lương, thưởng và phục lợi hấp dẫn; Chính sách y tế, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ công nhân viên; Chính sách khuyến học khuyến tài cho con cán bộ nhân viên trong công ty.
CKT Capital mong muốn sẽ là nơi ươm mầm cho những tài năng yêu thích và đam mê về đầu tư. CKT Capital có khát vọng ươm tạo được những doanh nghiệp xuất sắc, đầu tư vào những doanh nghiệp uy tín hàng đầu để góp phần tạo ra giá trị thịnh vượng, tốt đẹp cho xã hội.

Giải pháp của iLogo:

Chữ CKT có ý nghĩa là: Captital Knowledge Technology (Bí quyết công nghệ vốn). Chữ CKT gắn với Capital để nhấn mạnh tầm nhìn của công ty về phát triển, gia tăng nguồn vốn dựa trên tri thức (Knowledge) và công nghệ (Technology).

❖ Màu xanh lá cây: Tượng trưng cho nguồn lực, nguồn vốn được đầu tư vào lĩnh vực không chỉ có tăng trưởng và hiệu quả về kinh tế, mà còn phải có ý nghĩa đóng góp cho sự thịnh vượng, tốt đẹp của xã hội, thân thiện với môi trường. Màu xanh lá cây tượng trưng sự sống, hài hòa, cân bằng, tươi mới.

❖ Hình tròn với nền vàng biểu tượng cho trái đất, cho quỹ đạo, công ty phát triển nhưng luôn trong quỹ đạo phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và chiến lược đã vạch ra. Luôn thực hiện trong vòng tròn năng lực và chỉ đầu tư, làm những gì thực sự hiểu.

ckt branding1 ckt branding2 ckt branding3 ckt branding4 ckt branding5 ckt branding5a ckt branding6 ckt branding6a ckt branding7 ckt branding8 ckt branding9 ckt branding10 ckt branding11 ckt branding11ak ckt branding11aka ckt branding12 ckt branding13 ckt branding14 ckt branding15 ckt branding16 ckt branding17 ckt branding18 ckt branding19 ckt branding19a ckt branding20 ckt branding21 ckt branding22 ckt branding23 ckt branding24 ckt branding25 ckt branding26 ckt branding27 ckt branding28 ckt branding29 ckt branding30 ckt branding31 ckt branding32 ckt branding33 ckt branding33a ckt branding35 ckt branding36 ckt branding37 ckt branding38 ckt branding39 ckt branding40 ckt branding41 ckt branding42 ckt branding43 ckt branding44 ckt branding45 ckt branding46 ckt branding47 ckt branding48 ckt branding49 ckt branding50

  • Bắt đầu dự án của bạn ngay bây giờ

    Hơn 9000+ doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng iLogo Branding

  • © Copyright 2021 ILOGO BRANDING ®