Thiết kế logo Thương hiệu thời trang GC

  • Phối cảnh dự án thiết kế Logo thương hiệu thời trang GC
  • Phối cảnh 3D Logo trên nền giấy
  • Logo GC trên price tag
  • Quy chuẩn kích thước logo
  • Bản phác thảo
  • Biểu tượng tiêu chuẩn âm bản đen trắng
  • Quy chuẩn Logo

Gửi cảm nhận về sản phẩm

Ấn Để Gọi Ngay 0965.836.899
Tải Profile