Thiết kế logo làm đẹp AnAn Beauty

  • phối cảnh 3D dự án thiết kế logo làm đẹp AnAn beauty
  • phối cảnh 3D trên giấy
  • phối cảnh 3D trên nền chất liệu
  • cẩm nang sử dụng logo chuyên nghiệp
  • quy chuẩn kích thước logo màu
  • logo chuẩn và các trường hợp sai trong đồ họa
  • biểu tượng tiêu chuẩn âm bản màu
  • biểu tượng tiêu chuẩn âm bản màu
  • biểu tượng tiêu chuẩn âm bản đen trắng
  • quy định biểu tượng và chữ đặc trưng

Gửi cảm nhận về sản phẩm

Ấn Để Gọi Ngay 0965.836.899
Tải Profile