Thiết kế logo chuỗi cửa hàng thời trang 6'minutes

  • phối cảnh 3D dự án thiết kế logo chuỗi cửa hàng thời trang 6 minutes
  • phối cảnh 3D dự án thiết kế logo 6 minutes trên kính
  • cẩm nang sử dụng logo chuyên nghiệp
  • quy chuẩn kích thước logo
  • logo chuẩn và các trường hợp sai trong đồ họa
  • biểu tượng tiêu chuẩn âm bản màu
  • biểu tượng tiêu chuẩn âm bản đen trắng
  • biểu tượng tiêu chuẩn hình và chữ đặc trưng
  • ứng dụng logo trên bảng biển

Gửi cảm nhận về sản phẩm

Ấn Để Gọi Ngay 0965.836.899
Tải Profile